De Vlindertuin is ontstaan, omdat er een bewoonster was in Spoorwijk die graag een kunstwerk in de wijk wilde. Zij vond na de herinrichting en ingrijpende vernieuwingen in de wijk haar eigen buurtje onherkenbaar veranderd. Ze wilde een herkenningsteken, iets wat een multiculturele buurt symboliseert: de vlinder. Deze vraag koppelde wij aan de wensen van andere bewoners die een lelijke vergeten plek in de wijk verbeterd wilden zien. Samen met de gemeente Den Haag en de Bewoners Organisatie Spoorwijk zijn er speeltoestellen neergezet. Er zijn meerdere workshops georganiseerd en buurtonderzoeken gedaan, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de buurt en samen een mooie nieuwe speeltuin te ontwerpen: De Vlindertuin.

[huge_it_slider id=”15″]