Rondom het Regentesseplein in Den Haag zijn er allerlei kleine kunstwerkjes over Koningin Regentes Emma en Koning Willem III. Hij was 41 jaar ouder dan zij en had de bijnaam Koning Gorilla vanwege zijn onbehouwen en agressieve gedrag. Zijn interesses zouden zich volgens sommigen beperken tot de jacht, drank en vrouwen en hij had lak aan de grondwet. Koning Gorilla was egoïstisch en boosaardig, maar door zijn grillige karakter kon hij soms ook onverwacht vriendelijk, charmant en royaal uit de hoek komen.

Willem III

De komst aan het hof van de piepjonge Emma werd met argusogen bekeken. Journalist Conrad Busken Huet schrijft – uiteraard onder pseudoniem – dat Emma in Nederland vele vijanden heeft die het niet kunnen uitstaan dat ‘deze berooide jonge vrouw, die zij zonder omwegen een Keulse pottenmeid noemen, hare jeugd uit eerzucht heeft weggeworpen aan een afgeleefd man’.

Later is Emma door het Nederlandse volk in de armen gesloten. Zij zette zich volledig in voor de bestrijding van tuberculose, destijds volksziekte nummer 1, en deed veel aan liefdadigheid. Emma was een baken van betrouwbaar, dienstbaar en onberispelijk gedrag.

Wilt u gratis postkaarten ontvangen, mail mij uw adres en ik stuur ze op.

 

[huge_it_slider id=”25 “]

BewarenBewaren